แก้ไขข้อมูลร้านค้า
ร้านขนมบ้านโกไข่ สาขาสนามบิน2เปิดอยู่
อาหาร ของหวาน เครื่องดื่ม
แผนที่เปิด Map
ห้อง020205 หมู่ 3 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ ชั้น 2 เลขที่99 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 90115
เวลาเปิดปิด
วัน จันทร์ - อาทิตย์
เปิดทั้งวัน
ติดต่อเรา
@baankokaithailand
@baankokai
@baankokai
โครงการที่ร่วม